Close

Välkommen till Bohuslänska Fiskarefonden

Fondens huvudsakliga ändamål är att med den avkastning, som av fonden kan uppkomma, och de medel, som eljest tillfalla densamma, avhjälpa eller lindra nöden för efterlevande till bohuslänska fiskare, vilka genom olyckshändelse under yrkets utövande omkommit.

Till Ansökan