Close

Ändamål

Stiftelsens ändamål

Fondens huvudsakliga ändamål är att med den avkastning, som av fonden kan uppkomma, och de medel, som eljest tillfalla densamma, avhjälpa eller lindra nöden för efterlevande till bohuslänska fiskare, vilka genom olyckshändelse under yrkets utövande omkommit.

Styrelsen för fonden dock obetaget att även för andra ändamål, som avse lindrande av tillfällig nöd hos kustbefolkningen eller åsyfta och förbättra fiskarebefolkningens utkomst – möjligheter, använda de belopp, som ej prövas erforderliga för tillgodoseende av fondens huvudsakliga ändamål.

Den Mannerstråleska donationsfonden hade till ändamål att dela ut bidrag till behövande änkor och barn efter på sjön omkomna lotsar och fiskare, vilka i livstiden varit boende i länet.

Grundsund